Policy Research Institute

 

Senior Research Fellows(alphabetical order)

PRI commissions researchers at universities and graduate schools to serve as Senior Research Fellows, who participate in PRI’s surveys and research regarding significant matters.

 AKAI Nobuo
 ARAMAKI Kenji
 ASO Yoshibumi
 DOI Takero
 HATANO Toshiya
 HAYASHI Masayoshi
 HOSONO Kaoru
 IHORI Toshihiro
 IKEO Kazuhito
 IWAISAKO Tokuo
 IWATSUBO Kentaro
 KASHIWAGI Shigeo
 KAWADE Masumi
 KAWAI Masahiro
 KINKYO Takuji
 KITAMURA Yukinobu
 KITAO Sagiri
 KOBAYASHI Keiichiro
 KOBAYASHI Wataru
 KONDO Haruo
 KUNIEDA Shigeki
 MATSUMOTO Kazuyuki
 MORINOBU Shigeki
 MUNENAGA Kensaku
 NAKAHIGASHI Masaki
 NAKATA Masao
 NIREI Makoto
 NISHIGUCHI Toshihiro
 OGAWA Eiji
 OKUBO Kazumasa
 SATO Kiyotaka
 SHIBATA Yoshimasa
 SHIMIZU Junko
 TAJIKA Eiji
 TAKEMORI Syunpei
 TANAKA Osamu
 TOMITA Toshiki
 TSUMAGARI Toshihide
 UEDA Kenichi
 UNAYAMA Takashi
 WATANABE Satoshi
 YASHIO Hiroyuki
 YOKOYAMA Akira
 YOSHIDA Kazuo
 YOSHIMI Taiyo