Skip to Content

Senior Research Fellows(alphabetical order)

PRI commissions researchers at universities and graduate schools to serve as Senior Research Fellows, who participate in PRI’s surveys and research regarding significant matters.

 

AKAI Nobuo

ASO Yoshibumi

BESSHO Shun-ichiro

DOI Takero

HATANO Toshiya

HAYASHI Masayoshi

HOSOE Nobuhiro

HOSONO Kaoru

IHORI Toshihiro

ISHIKAWA Daisuke

IWAISAKO Tokuo

IWATSUBO Kentaro

KAWADE Masumi

KAWAI Masahiro

KINKYO Takuji

KITAMURA Yukinobu

KOBAYASHI Keiichiro

KOBAYASHI Wataru

KOEDA Junko

KONDO Haruo

KUNIEDA Shigeki

MORINOBU Shigeki

NAKAHIGASHI Masaki

NAKATA Masao

NIREI Makoto

NISHIGUCHI Toshihiro

OGAWA Eiji

SATO Yasuhiro

SAWADA Yasuyuki

SHIMIZU Junko

TAJIKA Eiji

TAKEMORI Syunpei

TANAKA Osamu

UEDA Kenichi

UNAYAMA Takashi

YASHIO Hiroyuki

YOKOYAMA Akira

 

Top of Page

 


Ministry of Finance, Policy Research Institute.