Senior Research Fellows(alphabetical order)

PRI commissions researchers at universities and graduate schools to serve as Senior Research Fellows, who participate in PRI’s surveys and research regarding significant matters.

 

AKAI Nobuo

ARAMAKI Kenji

ASO Yoshibumi

BESSHO Shun-ichiro

DOI Takero

HATANO Toshiya

HAYASHI Masayoshi

HOSONO Kaoru

IHORI Toshihiro

IKEO Kazuhito

IWAISAKO Tokuo

IWATSUBO Kentaro

KASHIWAGI Shigeo

KAWADE Masumi

KAWAI Masahiro

KINKYO Takuji

KITAMURA Yukinobu

KOBAYASHI Keiichiro

KOBAYASHI Wataru

KONDO Haruo

KUNIEDA Shigeki

MATSUMOTO Kazuyuki

MORINOBU Shigeki

MUNENAGA Kensaku

NAKAHIGASHI Masaki

NAKATA Masao

NIREI Makoto

NISHIGUCHI Toshihiro

OGAWA Eiji

OKUBO Kazumasa

SATO Kiyotaka

SHIBATA Yoshimasa

SHIMIZU Junko

TAJIKA Eiji

TAKEMORI Syunpei

TANAKA Osamu

TOMITA Toshiki

TSUMAGARI Toshihide

UEDA Kenichi

UNAYAMA Takashi

WATANABE Satoshi

YASHIO Hiroyuki

YOKOYAMA Akira

YOSHIDA Kazuo

YOSHIMI Taiyo

 

Top of Page