Skip to Content

Research staffs(as of August 1, 2023)

President

WATABE Akira

Executive Vice President

ONO Heihachiro

Director-General of the Research and Administration Department

UEDA Junji

Director, Management Division
Director, Office of Econometric Analysis for Fiscal and Economic Policy

KAWAMOTO Atsushi

Chief Economist

OHNO Taro

TSURUOKA Masashi

Senior Economist

ITO Fumiharu

ONISHI Atsusuke

NEGISHI Shintaro

BAN Mayumi

MORI Yuri

YONETA Yasutaka

Economist

INABA Kazuhiro
SHINKAWA Maho
NAKAJIMA Yasunori
NARITA Akihiro
HORIE Tetsushi

MOMODA Shohei

YOSHIMOTO Uraku

 

Top of Page